HRV- träning, med hjärtat som verktyg / Klientarbete

 

 

Kraven på den inre balansen ökar i vårt samhälle då effektivitet och kommunikation gör att individens inre balans blir alltmer en förutsättning för att klara av att prestera. Heartmath har via sina mätningar och sin forskning upptäckt att trenden av att följa och redovisa klientens inre balans över tid ökar snabbt inom Svensk friskvård. Heartmaths Svenska varumärke HRV Träning har under flera år byggt upp system för att lära ut och ta fram verktyg att hantera och följa klientens inre balans över tid. Det är dessa verktyg jag arbetar med och sett många klienter få stora fördelar av träningen:

HRV Träning hjälper ofta klienten med stress symptom
 Genom HRV Träning lär sig klienten att påverka sitt autonoma system (ANS) med andning och fokus. Genom övningar av fokusering och andning skapa balans av ANS sympatiska systemet “Gas” och parasympatiska systemet “Broms”. ANS påverkar vår hjärtrytm variation (HRV) vilket har stor betydelse vid stress symptom som bl.a.

  • Sömnproblem
  • Högt blodtryck
  • Ångest
  • Spännings värk
  • Obehagliga emotioner (typ rädsla, oro, ilska, frustration)

Vi rekommenderar en serie på minst 5 tillfällen. Vi träffas 1 timme/ gång och går igenom ditt Nervsystems nuläge, jag ger dig övningar att träna på i vardagen.  Utför även föreläsningar och workshops.
Kostnad är 700:- / tillfälle

För medlemmar i Selmahuset och Universal Heart medlemmar 100:- rabatt/ tillfälle.

Läs mer på www.heartmath.org

Vid bokningar eller anmälan vänligen kontakta mig via:

facebook
eller
mail: info@helsa-consulting.se eller
telefon: 0418-287 89 eller
mobil: 0709-32 87 58