Hs Helsa Consulting  

 

Välkommen till Hs Helsa Consulting

Vision:
Vår vision är att bidra till positiv utveckling och förändring på flera plan, med utgångspunkt i det individuella. Vi vill bidra till att skapa fler människor i balans med hälsosamma val och insikter och på så sätt bidra till en mer harmonisk värld.
Idag finns historiskt sett nya möjligheter till att inhämta kunskap att använda sig av och kunskap som ger större möjligheter till medveten förändring, all förändring börjar med medvetenhet.
Vi vill också bidra till att utveckla det inre ledarskapet. Ett ledarskap som utvecklats av att individer arbetat med sin personliga utveckling, mött sig själva och utvecklat sin förmåga att använda sina inneboende resurser.
Vår fokus och styrka är utveckling och s.k ”inriktning”, att likt detektiven söka styrkor och kompetenser att bygga på för stärkande av hela människan och eller organisationen.  I detta detektivarbete dyker också svagheter upp och då ger vi verktyg för förändring som ger kunskap och sammanhang om vad individ/ grupp vill ändra för att nå en högre potential.

 

Vi har ett holistiskt synsätt och tror på människors inre styrka och kapacitet till förändring och självläkning. Vi arbetar såväl med grupp och individförändring, och inriktning i vårt sammanhang handlar om att ”titta in” i sig själv eller ”titta in” i gruppen.

 

Vid bokningar eller anmälan vänligen kontakta mig via:

facebook
eller
mail: info@helsa-consulting.se eller
telefon: 0418-287 89 eller
mobil: 0709-32 87 58

Välkommen / Helene Skogspil