CHI NENG QIGONG FÖR BARN  

 

För Lärare/ pedagoger:
Vi visar och provar tillsammans de rörelser som barnqigongen bygger på och tränar och berättar om de härliga övningarna. Chi Neng® Qigong för barn är en unik Qigong-CD med enkla och roliga övningar för barn från 4 år och uppåt. vi handleder pedagoger som vill lära sig att träna med barnen och hur man praktisk genomför övningar. Det kan läggas in som en stund i klassrummet/ Förskolan såväl som en del vid idrottslektionerna.
Kontakta oss om du vill veta mer om presentation, handledning och samarbete på din skola.

Chi Neng Qigong för barn har undervisats i Sverige med mycket goda resultat under 2008. Här följer några av resultaten från sammanfattningen av den vetenskapliga studien; "ChiNeng Qigong i skolan".

Läs mer på www.chineng.eu

Chi Neng Qigong för barn
Chi Neng Institutet i Europa har utvecklat ett unikt Chi Neng® Qigong material för barn.

I dessa dagar får våra barn mycket information från världen genom TV, mobiler, telefoner och datorer och tid för lek och fysisk aktivitet blir mindre och mindre. Det är viktigt för barn att känna sambandet med sin kropp och sina inre känslor i förhållande till den yttre världen.

Chi Neng® Qigong för barn består av en cd med 11 korta och lätta övningar som är lätta att göra hemma eller i skolan.

Chi Neng Qigong för barn har undervisats i Sverige med mycket goda resultat under 2008.
Här följer några av resultaten från sammanfattningen av den vetenskapliga studien som genomförts av på en skola i Vara Kommun:
"Intervjuerna gav en entydig bild av att Qigong tillför barnen något positivt. Alla önskade fortsätta med övningarna. Barnen beskriver med följande ord:
- Jag blir så glad att det bubblar i mig.
- Mina ledsna tankar bara försvinner på ett moln.
- Jag kan jobba superbra efteråt.
- Det blir så lugnt i klassrummet och jag känner mig nöjd.

Tiden för Qigong ökades successivt. Vid mitten av terminen var klassen uppe i 15 minuter per pass. Då hände något; sjukfrånvaron sjönk och låg betydligt under kontrollklassens. Konflikterna mellan barnen avtog och ebbade till slut av. Barnens noteringar om magont och huvudvärk visade samma bild. Sömnvanorna förbättrades. Vissa barn som enbart kunde arbeta utan avbrott i fem minuter utan Qigong kunde efter ett Qigongpass mer än tredubbla tiden av koncentrerat arbete. Här var det övervägande pojkar som uppvisade den största skillnaden i koncentration mellan med och utan Qigong.
Studien visar att en ökning har ägt rum angående barnens sociala kompetens, känsla av gemenskap, självförtroende, koncentration, motorisk färdighet, tilltro till sin egen förmåga och förmåga att uppnå ett lugn och ro-tillstånd. "

Idag utbildar vi lärare/ pedagoger i Barnqigong. Kontakta oss för presentation, handledning och samarbete på din skola.Det är fantastiskt att se hur mycket barnen älskar att göra övningarna och hur lätt de har för att lära sig tekniken och ofta mycket fortare än vuxna. De känner sig mer självsäkra, lugnare och är mer fokuserade efter bara en kort tids träning. De skaffar sig förmågan att samspela med andra på ett behagligt sätt. Kort sagt skapas ett väldigt hälsosamt och bra inlärningsklimat i klassrummet.

Kurser anordnas i Selmahuset på Viktoriagatan 7, Landskrona.

Kurser kan också hållas på arbetsplatser eller andra ställen vid minst fem anmälningar i Selmahuset i Landskrona.


Vid bokningar eller anmälan vänligen kontakta mig via:

facebook
eller
mail: info@helsa-consulting.se eller
telefon: 0418-287 89 eller
mobil: 0709-32 87 58